Slovenský preklad "Pracovná skupina CSS"

Tento dokument je prekladom článku "Pracovná skupina CSS". Pôvodná verzia dokumentu existuje iba na stránkach W3C http://www.w3.org/Style/CSS/members.php3
Nie je to oficiálne dokumenty W3C.
Všetky autorské práva patria W3C.
Všetky dokumenty môžu obsahovať typografické chyby a chyby v preklade.
Preklad: DHTML online

Kaskádové štýly
Pracovná skupina CSS

(This page uses CSS style sheets)

The Pracovná skupine CSS [odkaz len pre členov] je zodpovedná za správu a údržbu CSS.

Diskusná skupina www-style@w3.org a jej archív sú voľne prístupné, takže je možné sa tiež prihlásiť (viď. viac info). V prípade akýchkoľvek otázok odporúčame obrátiť sa práve sem, keďže sem prispievajú a na otázky reagujú aj členovia pracovnej skupiny. Vyvarujte sa však otázok formulovaných štýlom „Ako spravím toto...“. V takýchto prípadoch použite radšej comp­.infosystems­.www­.authoring­.stylesheets (“ciwas”) alebo si pozrite sekciu "Learning CSS.". Aktuálna pracovná verzia špecifikácie CSS je uvedená a vysvetlená na aktuálnej, tzv “current work”, stránke. V marci 2008 spustila pracovná skupina používanie systému na sledovanie požiadaviek na opravu, následných akcií a aktivity členov skupiny, tzv. Tracker. Je vhodné si pozrieť tiež stanovy pracovnej skupiny (verzia 2008-2010).

Členovia

Nasledujúci zoznam obsahuje všetky členské organizácie konzorcia W3C, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na vývoji CSS. (Informácie, ako sa stať členom W3C sú spísané v sekcii “How to become a W3C member”).

CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos, CSS contact
Created 22 Jan 2004. Last updated $Date: 2009/07/03 15:54:58 $ GMT