Slovenský preklad "Nepoužívajte vlastné („custom“) DTD!"

Tento dokument je prekladom článku "Nepoužívajte vlastné („custom“) DTD!". Pôvodná verzia dokumentu existuje iba na stránkach W3C http://www.w3.org/Style/customdtd
Nie je to oficiálne dokumenty W3C.
Všetky autorské práva patria W3C.
Všetky dokumenty môžu obsahovať typografické chyby a chyby v preklade.
Preklad: DHTML online

Nepoužívajte vlastné („custom“) DTD!

<blink>?

Don't!

Vyvarujte sa!

Z technického hľadiska – pridať neštandardné elementy môžete tak, že si napíšete vlastné („custom“) DTD a pridáte ho do prvého riadka dokumentu (riadok s kľúčovým slovom DOCTYPE). Vlastné DTD vyrobíte však aj tým, že si skopírujete HTML4 DTD a iba ho pozmeníte.

Pokiaľ je možné, vyvarujte sa podobných postupov. Dokumenty musia mať nie len korektnú syntax, ale aj význam. SGML a XML definujú iba syntax, HTML a XHTML definujú význam. Ak pridáte do dokumentu elementy, ktoré nie sú štandardne zadefinované, ich význam budete poznať len vy. A za 20, alebo 50 rokov to už nemusíte vedieť ani vy...

Samozrejme, experimentovať a skúšať môžete, napríklad pri návrhu formátovania webu budúcnosti. V praxi sa však snažte vyhnúť používaniu vlastných elementov.

CSS Valid
CSS!

Bert Bos, W3C Style Activity Lead
Webmaster
Last updated: $Date: 2009/07/03 14:26:33 $ GMT