Slovenský preklad "SAC: Jednoduchý API pre CSS"

Tento dokument je prekladom článku "SAC: Jednoduchý API pre CSS". Pôvodná verzia dokumentu existuje iba na stránkach W3C http://www.w3.org/Style/CSS/SAC/
Nie je to oficiálne dokumenty W3C.
Všetky autorské práva patria W3C.
Všetky dokumenty môžu obsahovať typografické chyby a chyby v preklade.
Preklad: DHTML online

Kaskádové štýly
SAC: Jednoduchý API pre CSS

(This page uses CSS style sheets)

CSS

CSS1

CSS2

CSS1 Test Suite

W3C Core Štýly

Validator CSS

SAC 1.0 je štandardné rozhranie pre CSS parser určené na prácu s CSS1, CSS2, CSS3 (momentálne vo vývoji) a iné jazyky odvodené od CSS.

Stav

Pripomienky na SAC sú vítane a sú preposielané do diskusnej skupiny www-style@w3.org. Archív je prístupný na http://lists.w3.org/Archives/Public/www-style/.

API je v beta verzii, ktorá môže byt kedykoľvek aktualizovaná, premiestnená alebo nahradená inou verziou. Nie je preto vhodné sa na ňu odkazovať, alebo ju citovať ináč ako „vo vývoji“. Tým pádom aj pri používaní API nemožno očakávať podporu či už od W3C, alebo členov Style Activity.

Toto API bolo vytvorené ako časť W3C Style Activity. This API has been produced as part of the W3C Style Activity.

Poznámka

SAC 1.3: Implementácia v Jave

SAC 1.3: Implementácia v jazyku C

SAC 1.3: Implementácia v jazyku Ruby

SAC 1.0: Implementácia v jazyku Perl

CSS Valid CSS!

Philippe Le Hégaret
Last updated: $Date: 2009/06/02 13:11:39 $ GMT

Copyright © 2000-2008 W3C® (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply.